Oxygenerator

Přípravek Oxygenátor je směsí lyofilizovaných mikroorganismů určených k intenzifikaci biologických procesů v aerobním prostředí. Velice úspěšně a významně zrychlí biologickou stabilizaci kompostu ze 2 let na 3-6 měsíců. Výhodou tohoto zrychlení je, že zamezíme vzniku plísně, která by při použití standardně „zrajícího“ kompostu mohla napadnout pěstované zemědělské plodiny. Oxygenator je rovněž úspěšné aplikován v domácích ČOV, kde jeho unikátní směs lyofilizovaných aerobních bakterií plní nedostatečnou biocenózu v aktivaci a zrychlí tak náběh čistírny do plného provozu. Oxygenator může byt rovněž aplikován jako tzv. startovací bakterie při náběhu čistírny, po haváriích atp.