XP2001 Liquid

Složení

Směs enzymů - amylázy, proteázy, lipázy a hemicelulázy.

Použití

Čistírny odpadních vod.

Dávkování

Nutno stanovit individuálně, cca. na 16.000 E.O. se dávkuje 1 litr denně.
Dávkování v domácích COV (4-6 uzivatelů) – 3x týdne cca 25-50 ml.

Výhody

 • Výrazně zlepšuje hodnoty parametru CHSK(Cr) a P(Celk) na odtoku
 • Zlepšuje separační vlastnosti aktivovaného kalu
 • Zlepšuje kalový index
 • Odstraňuje biologickou pěnu v aktivačních nádržích
 • Snižuje četnost výskytu vláknitých mikroorganismů, podmínkou je, že na čistírnu nepřitéká větší množství tenzidů (z prádelen, barvíren apod.)
 • Dokáže odstranit i pěnění anaerobně stabilizačních věží
 • Zlepšuje kvalitu aktivovaného kalu (rovnoměrně zastoupené velikosti vloček)
 • Zvyšuje objem a kvalitu produkovaného bioplynu
 • Zlepšuje celkovou biocenózu na čistírně, co se týká počtu a druhů
 • Snižuje spotřebu kaogulantů a tím šetří finanční náklady
 • Pomůže při nastartování a obnovení biologického stupně čistírny, např. při vyplavení či odumření aktivovaného kalu

Bezpečnostní pokyny

Při zasažení očí vypláchnout vodou a vyhledat pomoc lékaře. Při požití vyvolat zvracení a vyhledat pomoc lékaře.

Skladovací podmínky

Na suchém místě do 30 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doba použitelnosti

18 měsíců od data výroby

Dokumenty ke stažení

Bezpečnostní list ke stažení zde.