Vítejte na našich stránkách

MISE: Pomáháme přírodě - díky dlouhodobým zkušenostem a znalostem dokážeme urychlením přírodních procesů výrazně pomoci při likvidaci všech odpadů biologického původu aniž bychom zatěžovali životní prostředí a to jak v domácnostech, tak i v průmyslové výrobě.

Jaké problémy nejčastěji řešíme?

Domácnosti:

 • likvidace zápachu
  • po domácích mazlíčcích
  • ze zbytků biologického původu - maso, mléko, atd.
  • v septicích, žumpách a odpadních jímkách
 • zprůchodňování odpadních potrubí
 • likvidace zahradního odpadu - urychlení zrání kompostu
 • zlepšení činnosti domovních čistíren odpadních vod
 • zamezení tvorby plísní

Průmysl:

 • čistírny odpadních vod
  • stabilizace biocenózy v aktivační zóně
  • zlepšení separačních vlastností ativačního kalu
  • podpora biologických procesů v anaerobním prostředí
 • živočišná výroba
  • snížení tvorby skleníkových plynů (přeměna čpavku na jinou formu dusíku)
  • ztekucení kejdy tím i usnadnění manipulace s ní
  • zlepšení stájového prostředí
 • potravinářské výrobky
  • rozklad tuků s následným zlepšením průchodnosti odpadních systémů
 • provozovny hromadného stravování a ubytovacích služeb (hotely, restaurace, jídelny)
  • rozklad tuků s následným zlepšením průchodnosti odpadních systémů
  • zvýšení úrovně hygieny v provozovnách
  • čištění odpadních vod
  • odstranění zápachu na toaletách

Milníky v historii naší společnosti

1993

 • dovoz prvních vzorků biologických výrobků určených k likvidaci biologických odpadů
 • analýzy Státního zdravotního ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského k prověření zdravotní nezávadnosti pro lidi i zvířata a k provedení deklarovaných účinků jihoafrickým dodavatelem s výbornými výsledky
 • uvedení výrobků na trh

1995

 • založení společnosti SANBIEN s.r.o. s cílem dovážet biologické přípravky určené k podpoře biologických procesů v oblasti čištění odpadních vod a likvidace odpadu včetně tuků

1996

 • zahájení vlastní výroby a nahrazení dovážených výrobků

2002

 • úspěšné odstraňování následných škod po rozsáhlých povodních v roce 2002 (např. likvidace plísní v zatopených objektech jako nemocnice Na Františku, stanice metra Invalidovna, tržnice v Praze 5-Lipencích a mnoho dalších)

2004

 • proniknutí na zahraniční trhy na Slovensku a Srbsku

2007

 • založení společnosti Sanbien Trade s.r.o., která převzala veškeré obchodní aktivity, rozšíření obchodních aktivit na Litvu a Rusko
cestina | english | rusky | deutsch

Aktuality:

Kontakty:

Sanbien Service s.r.o.
Italská 1202/12
120 00 Praha 2
IČO: 02348179
DIČ: CZ02348179

Provozovna
Pod Pekařkou 107/1
147 00, Praha 4

Jednatel
Jaroslav Bláha
Mobil: +420 608020792
Email: blaha@sanbien.com

Naši prodejci
Seznam prodejen naleznete zde.

SANBIEN.com | Created by FreeDivision
2007-2008