Oxygenátor a Liqid v malých i velkých čistírnách

Oxygenátor je využíván v aktivačních zónách ČOV. Čistírny, které vlivem rozložených tuků v aktivacích , jsou ochromeny přemnožením pěnotvorných , vláknitých organismů, bývají ošetřeny enzymatickým XP 2001 Liquid. Tento přípravek zrychlí štěpnou reakci tuků přítomných v aktivacích. V tomto procesu je nezbytné, aby rozložené tuky na nenasycené mastné kyseliny s nízkým uhlíkovým číslem, vytvořily příznivé prostředí pro reprodukci vločkotvorných mikroorganismů, v požadované struktuře. Současně v tomto metabolizovaném prostředí se vytvoří nepříznivé podmínky pro pěnotvorné bakterie. Po tomto úspěšném zásahu se v aktivaci vyskytuje menší množství vloček s nevhodnou strukturou. Náprava této skutečnosti trvá asi 20 dní, nebo je nutné aktivaci naplnit dovezeným aktivovaným kalem. Oxygenátor doplní chybějící bakterie a tím sníží jejich deficit. Náběh ČOV do plného provozu se výrazně zkrátí. Dojde ke stabilizaci biocenosy v aktivační zóně ČOV. Následně se výrazně zlepší separační vlastnosti aktivovaného kalu, dojde ke snížení CHSK na odtoku z ČOV. Oxygenátor se využívá jako účinný preparát v havarijních situacích a při dlouhodobém látkovém přetížení čistírny. Je dobré připravit si dostatečnou zásobu Oxygenátoru pro případ nenadálých, nouzových stavů a při jejích výskytu okamžitě přípravek použít. Využitím Oxygenátoru se minimalizují škody při provozních haváriích ČOV a současně se velice rychle obnoví plynulý provoz ČOV s požadovanými parametry.

Oxygenátor je velice levný, aplikační dávky jsou nízké a proto jeho využívání nezvyšuje provozní náklady ČOV.

Při problémech s pěněním domácích COV doporučujeme pravidelně dávkovat náš přípravek XP2001 Liquid (3x týdně cca 25- 50 ml).