Gasbacking

Směs lyofilizovaných bakterií určená k intenzifikaci biologických procesů v bioplynových stanicích (dále BPS). Využití přípravku zvyšuje produkci bioplynu i elektrické energie na těch BPS, kde není dosaženo plánované produkční kapacity při správném provozování. U BPS, kde je plánované kapacity dosaženo, lze dosáhnout snížení denní vsázky suroviny a tím i vstupních nákladů (cena suroviny, dopravní náklady a manipulační náklady).