Proč používat biotechnologie?

Biodegradace je proces, který v přírodě funguje od nepaměti. Je základním nástrojem, kterým se příroda sama udržuje v rovnováze. V podstatě se jedná o přírodní způsob recyklace a spočívá v rozkladu organických látek a odpadů na základní chemické prvky. Na konci procesu jsou oxid uhličitý a voda. Nositeli procesu jsou miliardy miliard mikroorganismů, které se volně vyskytují v přírodě a které organický odpad využívají jako svou potravu. Typickým příkladem biodegradace v přírodě jsou na podzim opadané listy stromů, které se působením mikroorganismů přemění na živiny a na jaře jako přírodní hnojivo obohatí půdu.

Přestože příroda disponuje vysokou schopností samočištění, nedokáže si poradit s nadměrným zatížením způsobeným činností člověka. Přírodní mikroorganismy nejsou schopny rozložit nadbytek odpadu, který se v přírodě objevuje. Jeho odstranění či rozklad trvá roky a proto je třeba tomuto procesu napomoci a urychlit jej. Biotechnologie to dokáží nejlepším možným a šetrným způsobem.