XP2001 Liquid

Použití

Multifunkční použití - čistírny odpadních vod, provozy hromadného stravování.

Výhody

Použití v ČOV
 • Odstraňuje biologickou pěnu v aktivačních nádržích – umí si poradit I s biologickou pěnou domácích ČOV.
 • Výrazně zlepšuje hodnoty parametru CHSK(Cr) a P(Celk) na odtoku.
 • Zlepšuje separační vlastnosti a kvalitu aktivovaného kalu (rovnoměrně zastoupené velikosti vloček).
 • Zlepšuje kalový index.
 • Snižuje četnost výskytu vláknitých mikroorganismů, podmínkou je, že na čistírnu nepřitéká větší množství tenzidů (z prádelen, barvíren apod.).
 • Dokáže odstranit i pěnění anaerobně stabilizačních věží.
 • Zlepšuje celkovou biocenózu na čistírně, co se týká počtu a druhů.
 • Snižuje spotřebu kaogulantů a tím šetří finanční náklady.
Použití v provozech hromadného stravování.
 • Pravidelnou aplikací zabráníte hromadění tuků v odpadním potrubí.
 • Snižuje zápach z odpadního potrubí včetně zápachu ze sprch, pisoárů apod.
 • Štěpí tuky v lapolech tuků a pravidelné používání zajistí splnění požadavků na objem tuků v odpadních vodách.
 • XP2001 Liquid je rovněž výborným čistícím prostředkem s výrazným odmaštovacím účinkem díky vysokému podílu lipázy (dávkujte 50ml na 10l vody).

Složení

Unikátní směs enzymů - amylázy, proteázy, lipázy a hemicelulázy. Vyvinuto ve spolupráci s VŠCHT.

Dávkování

 • Nutno stanovit individuálně, cca. na 16.000 E.O. se dávkuje 1 litr denně.
 • Dávkování v domácích COV (4-6 uzivatelů) – 3x týdne cca 25-50 ml.
 • Kuchyňské provozy 50 ml denně do každé využívané kuchyňské vpustě (dřez, umyvadlo apod.)

Bezpečnostní pokyny

Při zasažení očí vypláchnout vodou a vyhledat pomoc lékaře. Při požití vyvolat zvracení a vyhledat pomoc lékaře.

Skladovací podmínky

Na suchém místě do 30 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby

Dokumenty ke stažení

Bezpečnostní list ke stažení zde.