Sannisty

Bioenzymatický přípravek pro snížení čpavku v ovzduší a kejdě, likvidaci zápachu, lepší točivost kejdy, rychlejší rozložení statkových hnojiv a celkově vyšší úroveň zdravotního stavu zvířat. Urychluje rozklad exkrementů hospodářských zvířat při současném zachování živin. Aplikuje se přímo na rošty do odtokových kanálů nebo na hlubokou podestýlku.

Dávkování

 • U prasat 1x týdně 8 dkg na 20 ks zvířat o váze 60 ti kg.
 • U krav 5 dkg na 25 m2 roštu nebo odtokového kanálu.
 • U drůbeže 6 dkg na 25 m2 plochy.

Příprava a aplikace

Přípravek se před použitím nechá aktivovat ve vlažné vodě v nádobě z umělé hmoty po dobu 0.5 - 2 hod. Podle potřeby se z 1 kg připraví až 100 l roztoku, který se rozlije po podlaze pomocí zahradní konve bez kropítka nebo pomocí naběračky, misky.

Účinky

 • Podstatné snížení čpavku v ovzduší uzavřeného prostoru nebo v kejdě
 • Odstranění nepříjemného zápachu z exkrementů zvířat
 • Zlepšení tečivosti kejdy o 20 %
 • Rychlejší rozložení statkových hnojiv

Výhody

 • Vlivem vhodnějšího prostředí, zbaveného čpavku a zápachu, se docílí nižší nemocnosti zvířat. Odpadají dráždivé účinky dýchacích cest, dochází k celkovému zklidnění zvířat.
 • Úspora energie na nucenou ventilaci.
 • U roštového hospodářství je snazší vyprazdňování a čištění odtokových kanálů.
 • U hluboké podestýlky se prodlužuje její životnost - úspora steliva.
 • Technologické zařízení vykazuje menší poruchovost s návaznou úsporou vody, energie a nákladů na údržbu.
 • Mírným zvýšením teploty v prostoru ustájení zvířat se snižuje množství přijímané potravy.

Přípravek byl vyzkoušen ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi na prasatech a byl pro výše uvedené přednosti doporučen v zemědělství. Výzkumný ústav zemědělské techniky přípravek zařadil na seznam výrobků splňující podmínky pro zařazení do BAT technologie dle zákona 76/2002 Sb.