Fat Buster

Použití

K rozkladu tuků. Vhodný k použití v kuchyních restaurací, hotelů I jiných provozů hromadného stravování.

Dávkování

50 g za neustálého míchání naředit v 3l teplé vody a aplikovat do podlahové vpusti či odpadového potrubí 2-4 týdně dle vytížení provozu, případně přímo do tukového lapolu (50g na každý 1m3 objemu tukového lapolu). Přípravek je vhodné kombinovat s tekutým enzymatickým preparátem Sanbien Liquid XP 2001 který díky své emulzní formě zabrání usazování tuků v odpadním potrubí.50 g za neustálého míchání naředit v 3l teplé vody a aplikovat do podlahové vpusti či odpadového potrubí 2-4 týdně dle vytížení provozu, případně přímo do tukového lapolu (50g na každý 1m3 objemu tukového lapolu). Přípravek je vhodné kombinovat s tekutým enzymatickým preparátem Sanbien Liquid XP 2001 který díky své emulzní formě zabrání usazování tuků v odpadním potrubí.

Výhody

  • Pravidelnou aplikací snížíte množství tuků v odpadních vodách pod úroveň vyžadovanou Vaší vodohospodářskou společností.
  • Rozkládá tuky.
  • Odstraňuje nežádoucí zápach.
  • Zabraňuje růstu patogenních bakterií.
  • Je směsí přírodních enzymů - lipáz, neobsahuje žádné fenoly, chloridy, či jiné chemikálie, je proto naprosto ekologický a šetrný jak k člověku, tak k životnímu prostředí.

Balení

0.5, 1, 2, 5, 10, 20 kg

Složení

  • Lipázový prášek.

Certifikace a reference

  • Registrováno Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č.j. HEM-3246-5.2.98/4049.
  • Testováno Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Praze.